Badanie pokazało, że świnie karmione GMO mają zapalenie żołądka

Argument: Badanie zespołu Carman pokazało, że  świnie karmione paszą GMO mają zdecydowanie większe ryzyko zapalenia żołądka. Zresztą zobacz na te zdjęcia!


Fakty: Badanie Carman jest przykładem podobnej manipulacji, jak niesławne badanie Seraliniego i zdaje się być zaprojektowane, podobnie jak poprzednie, jedynie w celu wykazania, jakkolwiek to możliwe, że GMO to zło. Zostało opublikowane w mało znanym piśmie, nieindeksowanym w bazie PubMed i sponsorowanym przez grupy broniące rolnictwa organicznego, co podważa niestety jego wiarygodność. Główna autorka jest znaczącą aktywistką anty GMO, co również podważa wiarygodność badania.

Artykuł jest wybitnie wadliwy – jego głównym założeniem badawczym było, jak się wydaje, „GMO jest złe”, po czym szukali jakichkolwiek danych, jakie mogłyby taką tezę potwierdzić. Porównanie do grupy kontrolnej zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z zasadami statystycznymi, bez korekty na wielokrotne porównania. „Wyniki” jakie w ten sposób uzyskały miały sugerować, że żołądki świń karmionych GMO wykazywały silne stany zapalne.

Pomijając błędy statystyczne, powyższe wyniki są po prostu bezwartościowe, z jednego prostego powodu – poziom stanu zapalnego było oceniany na oko. Nie przeprowadzono – jak należy w takiej sytuacji zrobić – odpowiednich badań tkanek. Po prostu uznaniowo przypisano stany zapalne do jednej z kilku subiektywnych kategorii, wg. koloru. Należy dodać, że kategorie, które wybrano w badaniu nijak nie pasują do standardowych kategorii wg. których ocenia się stopień zapalenia.

Podsumowując, badanie Carman jest kolejnym przykładem pseudobadania ze z góry założonymi wynikami, które ma dowodzić ideologicznej tezy, a nie weryfikować rzeczywistość.

Szczegółowe omówienie wad artykułu znajduje się TUTAJ.


Powrót do głównej listy argumentów.