Prośba o interwencje w sprawie prób utworzenia kierunku studiów podyplomowych z zakresu „homeopatii” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

List wysłany dnia 9 kwietnia 2014 roku na adres Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sam z siebie niczego nie zmieni, ale jest jednym z wielu kamyczków, które razem mogą pomóc doprowadzić do szerszej zmiany. Jeśli uznajesz tą sprawę za istotną – wyślij własną wersję tego listu na: kancelaria@mz.gov.pl; informacja@men.gov.pl


Szanowni Państwo,

W związku z doniesieniami n.t. zamiarów władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, planujących uruchomienie studiów z zakresu homeopatii na tej uczelni, prosimy o pilną interwencję przedstawicieli Państwa Ministerstw w tym zakresie.

Homeopatia stanowi przykład pseudonauki, której brak skuteczności został wykazany ponad wszelką wątpliwość (dla przykładu, systematyczny przegląd zbierający przeglądy zgromadzone w ramach tzw. Cochrane Collaboration, wskazuje, że homeopatia to czyste placebo http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20402610 ). Wykładanie tej pseudonauki na państwowym uniwersytecie godzi w dobre imię polskiej nauki i ośmiesza nasz kraj na arenie międzynarodowej. Stanowi również karygodne marnotrawstwo środków podatnika oraz grozi wykształceniem kadry medycznej błędnie przekonanej o skuteczności metod, które można porównać do guseł.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sceptyków Naukowych proszę o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji względem władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uniemożliwienie uruchomienia farsy, jaką byłyby studia na tym kierunku. Proszę również o informacje n.t. kroków, które podejmą Państwo w tym zakresie.


Z wyrazami szacunku,
Artur Król

Polskie Stowarzyszenie Sceptyków Naukowych
www.sceptycznie.pl