Skoro szczepionki działają, czemu lekarze nie szczepią swoich dzieci?

Argument: „Skoro szczepionki działają i są bezpieczne, czemu lekarze nie szczepią swoich dzieci?”


Fakty: Być może są jacyś lekarze, którzy celowo nie szczepią siebie albo swoich dzieci. Badania pokazuja, że poziom zarówno własnego szczepienia, jak i szczepienia własnych dzieci jest zdecydowanie wyższy u lekarzy i personelu medycznego niż w ogólnej populacji, oraz że osobami szczególnie skłonnymi do szczepienia są lekarze i pracownicy medyczni pracujący na oddziałach pediatrycznych.

Oni codziennie stykaja się z konsekwencjami nieszczepienia i doskonale wiedzą, przed czym chcą ochronić swoje dzieci.

Źródło: How do physicians immunize their own children? Differences among pediatricians and nonpediatricians.


Powrót do głównej listy argumentów.