„Kopernika i Galileusza też kiedyś wyśmiewano”

Argument: „Kopernika i Galileusza też kiedyś wyśmiewano, ówczesna nauka twierdziła, że się mylą.”


Fakty: Nauka we współczesnym rozumieniu tego słowa powstała w XIX wieku. Wcześniej nie istniał nawet ten termin, pierwsi naukowcy określali się mianem filozofów przyrody. Również sposób myślenia i narzędzia metody naukowej zaczęły być rozwiane dopiero w XIX wieku. Kopernik i Galileusz byli prekursorami takiej metody, natomiast zdecydowanie nie można twierdzić, że ówczesna nauka twierdziła, że się mylą. Z tego prostego powodu, że za ich czasów nie istniało coś takiego jak nauka.

Był pewien zakres wiedzy, w dużej mierze opartej na filozofii wysnutej z analizy dzieł antycznych. Metoda ta nie ma jednak związku z naukowym podejściem do poznawania świata. Nie jest więc uprawniona teza, że kiedyś nauka twierdziła, że Galileusz i Kopernik się mylą. Przeciwnie – ludzie NIE STOSUJĄCY nauki, tylko argumenty płynące z wiary, nieempirycznej logiki oraz innych metod budowania modeli świata twierdzili, że Kopernik i Galileusz się mylą, wbrew ich empirycznym badaniom.


Powrót do głównej listy argumentów.