GMO nie jest nam do niczego potrzebne

Argument: „GMO nie jest nam do niczego potrzebne, po co bawić się w Boga?”


Fakty: Współczesne analizy pokazują, że do 2050 roku musimy zwiększyć światową produkcję rolną o minimum 60%. Jest to związane ze wzrostem populacji, zmianą trendów dietetycznych oraz zwiększonym wykorzystaniem biopaliw. Współczesne technologie rolnicze nie są wystarczające do zrealizowania nawet połowy tego zapotrzebowania. Rośliny GMO – wydajniejsze, odporniejsze na insekty, mogące rosnąć w warunkach, w jakich nie są w stanie funkcjonować żadne inne plony – stanowią na chwilę obecną jedyne możliwe rozwiązanie tego problemu. To kwestia prostej analizy – jeśli nie zdecydujemy się, na GMO, w ciągu 40 lat zaserwujemy światu klęskę głodu, jakiej od dawna nie widział.

W świetle tej perspektywy, aby krytyka GMO była uzasadniona, należy przedstawić racjonalną alternatywną drogę na zabezpieczenie takiej ilości żywności na przyszłość.


Powrót do głównej listy argumentów.