Dlaczego nikt nie bada terapii alternatywnych, naturalnych i ziół?

Argument: „Dlaczego nikt nie bada terapii alternatywnych, naturalnych i ziół?”


Fakty: Badania nad terapiami alternatywnymi, naturalnymi i ziołami prowadzone są od lat. Jeśli jakiekolwiek z nich okazałyby się mieć efekty, zostałyby od razu włączone do klasycznej medycyny. Nie przyniosły one jednak pozytywnych efektów, mimo zaangażowania ogromnych pieniędzy, wielu dużych ośrodków, także ośrodków prowadzonych przez zwolenników medycyny alternatywnej, takich jak NCCAM (Narodowe Centrum Komplementarnej i Alternatywnej Medycyny). Za wyjątkiem odkrycia umiarkowanej skuteczności kilku ziół, w przypadku problemów na które mamy już obecnie dużo skuteczniejsze leki, ośrodki taki jak NCCAM nie mogą się jednak pochwalić wynikami.

Trzeba to wyraźnie podkreślić – terapie alternatywne są badane, gdyż nauka nie odrzuca z góry żadnego rozwiązania. Badania te po prostu nie przynoszą efektów, jakich oczekiwaliby zwolennicy terapii alternatywnych. W praktyce oznacza to niestety marnotrawienie środków, które preznaczone na inne, bardziej prawdopodobne badania, mogłyby uratować ludzkie życia.


Powrót do głównej listy argumentów.